"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

post
post
post
post
post
post
29.04.2022 23:56:50 Dergi Nisan
Yükselen Asya ve Pakistan
post
29.04.2022 23:44:34 Dergi Nisan
İsrail ve Kıbrıs
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

Global Savunma Yazarlar

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
Banner

Son Haberler

KIMYASAL VE BIYOLOJIK SILAHLAR

30.04.2022 20:06:20

Yangın ve sis maddeleri hariç KBRN silahlarının kullanılmayacağı değerlendirmesiyle başlardı birçok tatbikat senaryosu; çünkü işin içine KBRN Silahları girdiği za...

detayları incele >>

Bilim-Kurgudan Muharebe Sahasına: YÖNLENDIRILMIŞ ENERJI SILAHLARI- 1

30.04.2022 19:16:41

Günümüz savaş ve/veya çatışma ortamında asker-sivil ayrımı bulanıklaşmış, muharebe sahası birbirine hasım iki unsurdan değil işbirlikçiler, üçüncü bir ülked...

detayları incele >>

KBRN SİLAHLARI: RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLAHLAR

30.04.2022 01:58:05

Yüz tondan fazla ağırlığa sahip büyük mavi balinadan bir yağmur tanesine kadar herşey maddeden yapılmıştır.

detayları incele >>

Distopya Romanlarının Başaktörü: SENTETİK BİYOLOJİ

30.04.2022 00:21:44

Bir yazılım düzenini bozmak için yapılan kötü amaçlı yazılımlara dahi biyolojik bir tanımlama ile ‘virüs’ terimi kullanılmaktadır.

detayları incele >>

Rus Askeri Doktrininde Nükleer Gücün Yeri Nükleer Silahlara Ontolojik Bir Bakış

30.04.2022 00:06:14

“Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi.

detayları incele >>

Yükselen Asya ve Pakistan

29.04.2022 23:56:50

21. yüzyılın en önemli fenomeni yükselen Asya gerçeğidir.

detayları incele >>

İsrail ve Kıbrıs

29.04.2022 23:44:34

(Bu makale, Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerin İsrail merkezli bir değerlendirmesini içermektedir.)

detayları incele >>

GÖÇÜN SİLAHLAŞTIRILMASI: KLASİK JEOPOLİTİK HAKİMİYET TEORİLERİ VE KARA HAKİMİYET TEORİSİNİN GÖÇ SİLAHI İLE AÇIKLANMASI

29.04.2022 19:08:36

“Bir ülkenin diğerine yönelik saldırganlığı; onun sosyal yapısını zorlamaya, mali durumunu bozmaya, mültecileri barındırmak için topraklarından vazgeçmesine neden...

detayları incele >>